Měření dozimetrických veličin

 

Stránka se připravuje

TEMA - Technika pro měření a automatizaci s.r.o.

 

Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10                                                                         tel.:      +420 274 783 374

Czech republic                                                                                                              fax.:     +420 274 783 374

IČO: 63671841                                                                                                             e-mail:            temasro@tiscali.cz

DIČ: CZ-63671841