Přístroje pro impulsní režim měření ionizujícího záření

 

 

TEMA DA310 - multiparametrický časově-amplitudový analyzátor

na bázi na bázi digitálního zpracování signálu (DSP) pro měření energetického spektra záření, pro zpracování signálu v reálném čase, analýzu rychlých dějů, multiparametrická měření, tvarovou a šumovou analýzu signálu, digitální koincidenční-antikoincidenční měření

 

Přístroj zahrnuje zesilovač a regulovatelný vysokonapěťový zdroj do + 2 kV/1mA resp. +5 kV/0.1mA a je určen pro zpracování napěťových signálů z detektorů IZ nebo i z jiných zdrojů signálu.

Možnost duálního provedení s dvojicí nezávislých měřících tras pro dva různé detektory IZ s možností časově synchronních měření a digitální koincidencí.

 

Oblast použití - 

· scintilační sondy se scintilátory typu NaI/Tl, CsI, BGO, ZnS, YaP, CaF2, plastické scintilátory

· Bonnerovy sféry se scintilačním detektorem 6LiI/Tl

· scintilační sondy v jednožilovém provedení - tj. se společným vedením signálu a VN napětí koaxiálním kabelem

· scintilační sondy v provedení s odděleným vedením signálu od VN napájení

· externí zdroj kladného unipolárního signálu o max. amplitudě +3,2V/50 Ω (volitelně 1V … 10V)

· plynové detektory neutronů, záření alfa, beta, gama - ionizační komory, proporcionální detektory, G-M detektory, koronové detektory (volitelný zesilovač)   

· štěpné ionizační komory pro detekci neutronů

· Si polovodičové detektory

· low-level antikoincidenční alfa-beta měření s průtokovým bezokénkovým proporcionálním detektorem nebo Si polovodičovým detektorem (duální provedení)

 

 

Pracovní režimy:

MCA             režim mnohakanálového amplitudového analyzátoru, volitelně 256 - 4096 (16 384) kanálů, doba vlastního převodu 12,5 ns

SCA               režim jednokanálového amplitudového analyzátoru pro sledování počtu impulsů ve zvoleném okně (ROI) za předvolený čas měření

MCS/ROI    režim mnohakanálového časový analyzátor pro sledování počtu impulsů ve zvoleném oknu amplitudového spektra (ROI) za předvolený časový interval (dwell time od 1 µs) 

MCS/FS       režim mnohakanálového časového analyzátoru pro sledování časových změn celého amplitudového spektra (Full Spectrum) za předvolený časový interval (dwell time od 100 ms) 

SCOPE         digitální osciloskop pro diagnostiku měřeného signálu (80 vzorků/µs)

Int                  měření integrální charakteristiky detktorů IZ

CC                 měření pracovní (počítací) charakteristiky detektorů IZ - tj. závislosti odezvy na napájecím napětí detektoru

 

Přednosti DA310:

· možnost zákaznické úpravy hw&sw na míru dané aplikace

· vysoká linearita a stabilita, velmi krátká doba převodu 12,5ns

· korekce mrtvé doby detektoru

· volitelná eliminace nakupených signálů (pile up rejection)

· galvanické oddělení „signálové země od přístrojové“

· precizní mechanické provedení se zvýšenou odolností proti elektromagnetickému rušení

· bateriové i síťové napájení z externího zdroje 230V/12-18 V, resp. autobaterie, autozásuvky

· komunikační rozhraní USB 2.0 (do 5m) nebo RS485 (nad 5m, s použitím převodníku RS485/USB.2.0 pro připojení k PC)

 

Volitelná konfigurace:

Digitální koincidence/antikoincidence s rozlišením 12,5 ns

Externí signály 4 volitelné vstupy/výstupy TTL pro řízení externího měniče vzorků nebo provádění časově synchronních měření

Vysokonapěťový zdroj až do ±5 kV/0.1 mA

TEMA - Technika pro měření a automatizaci s.r.o.

 

Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10                                                                         tel.:      +420 274 783 374

Czech republic                                                                                                              fax.:     +420 274 783 374

IČO: 63671841                                                                                                             e-mail:            temasro@tiscali.cz

DIČ: CZ-63671841