Přístroje pro proudový režim měření ionizujícího záření

 

TEMA LCM310 - low current monitor

· precizní měření proudové odezvy z ionizačních komor různého typu v klasickém nebo kompenzovaném provedení.

· aplikace pro měření dávky a dávkového příkonu a hustoty toku neutronů

· použití pro štěpné ionizační komory s 235U a kompenzované ionizační komory s 10B používaná pro reaktorová měření

· měření malých proudů na vysokém potenciálu 2 kV

· široký rozsah měřených proudů (1 pA … 1 mA) ve dvou rozsazích s volitelným přepnutím a hysterezí

· vysoká přesnost měření proudu (rel. chyba < 1% v celém rozsahu hodnot)

· velmi rychlá odezva (režim MCS, dwell time: 1 ms, 10ms, 100ms, 1s, 10s)

· komunikační rozhraní USB 2.0 (do 5m) nebo RS485 (nad 5m, s použitím převodníku RS485/USB.2.0 pro připojení k PC)

· měření počítací charakteristiky detektoru (závislost odezvy na VN napětí při konstantních podmínkách měření)

 

 

TEMA - Technika pro měření a automatizaci s.r.o.

 

Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10                                                                         tel.:      +420 274 783 374

Czech republic                                                                                                              fax.:     +420 274 783 374

IČO: 63671841                                                                                                             e-mail:            temasro@tiscali.cz

DIČ: CZ-63671841