Firma TEMA s.r.o se věnuje vývoji a výrobě přístrojů pro měření ionizujícího záření od roku 1992. Činnost firmy je zaměřena na:

· vývoj a výrobu přístrojů pro měření ionizujícího záření

· detekci a spektrometrii záření alfa - beta - gama a neutronů

· aplikace se scintilačními a plynovými detektory ionizujícího záření

· speciální úpravy přístrojů podle požadavků zákazníka

· jednoúčelové měřící systémy s jednoduchým ovládáním pro rutinní měření (průmyslové aplikace)      

· měřící systémy umožňující komplexní řešení s variabilními možnostmi nastavení (vědecké aplikace)

· poradenství v oblasti detekce a spektrometrie ionizujícího záření

 

Výrobní sortiment zahrnuje jednokanálové a mnohakanálovéh amplitudové analyzátory různých typů (JKA1100, JKA1102, JKA300, MC1256, MC2256), dozimetr RM552GS.

 

Naše přístroje jsou používány v ETE (Elektrárna Temelín), EDU (Elektrárna Dukovany), ECOCHEM Stráž p. Ralskem, AQUATEST Praha, SÚRO Praha, SÚJB, na odděleních nukleární medicíny v řadě nemocnic (ÚVN Praha, IKEM Praha) a pracovištích hygienické služby.

 

Jsme subdodavatelem řady komponent pro speciální měřící přístroje - např. průjezdové monitory pro měření radioaktivity v dopravních prostředcích umístěné v Kovošrotu Praha, Třineckých železárnách (dodavatel EMPOS Praha) nebo automaty pro  měření alfa/beta, beta/gama záření (dodavatel EMPOS Praha).

 

V úzké spolupráci s FJFI ČVUT v Praze naše firma vyvinula a dodala podle speciálních požadavků přístrojové vybavení pro detekci neutronů používané při experimentálních měření na školním reaktoru VR-1 VRABEC. Jedná se o tříkanálové analyzátory EMK310, resp. nově i multiparametrické časově-amplitudové analyzátory TEMA DA310 a měřič malých proudů TEMA LCM310.

 

Digitální zpracování signálu (Digital Signal Processing) je budoucnost v oblasti měření ionizujícího záření. Přístroje nové koncepce - multiparametrický časově-amplitudové analyzátory TEMA DA310 nebo měřič malých proudů TEMA LCM310 pro detektory IZ pracující v proudovém zapojení umožňují pak přesnější a rychlejší měření, hlubší analýzu signálu, univerzálnější aplikace.

TEMA - Technika pro měření a automatizaci s.r.o.

 

Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10                                                                         tel.:      +420 274 783 374

Czech republic                                                                                                              fax.:     +420 274 783 374

IČO: 63671841                                                                                                             e-mail:            temasro@tiscali.cz

DIČ: CZ-63671841